אודות

שערי בית הכנסת ישרון במרכז ירושלים (ברח' המלך ג'ורג' 44 פינת שמואל הנגיד 30) פתוחים לרווחה ומזמינים כל יהודיה ויהודי להצטרף לתפילות ולעשרות שיעורי התורה המתקיימים במקום ברוב שעות היום מדי יום ביומו. ישרון מוכר כבית הכנסת האורתודוקסי-מודרני הראשון בירושלים ונוסח התפילה הוא אשכנז-הגר"א מיוםהיווסדו בשנת תרפ"ד (1923), כאשר רבה הראשי של ארץ ישראל הרב קוק זצ"ל העניק למייסדים את ספר התורה הראשון. אמרתו המפורסמת של הרב זצ"ל "הישן יתחדש והחדש יתקדש"שזורה כחוט השני בנשמתו של בית הכנסת, הקשור בקשר בל ינתק עם מורשתו של הרב. הרבנים הראשיים לישראל לדורותיהם מתפללים בישרון בימים הנוראים ובחגים, לצד מנהיגי היישוב של המדינה שבדרך שפקדו אותו בקביעות, ועד למנהיגים ואישי ציבור ידועים בימינו אלה.

ניסים סאאל

החזן העולמי

ניסים סאאל, החזן העולמי שמגיע אלינו מניו יורק, משמש כיום כחזן הראשי בבית הכנסת המרכזי ישרון. נסים עובר לפני התיבה בימים הנוראים ובשבתות נבחרות נוספות במשך השנה. עם קולו המיוחד, ניסים מצליח לנגוע בנשמות המתפללים ולהכניסם לחוויה רוחנית בלתי נשכחת. הוא זורם בתפילה עם נגיעות קטנות של יצירות חזנות וקלאסיות, והכל שזור בתפילה באופן מיוחד הנוגע בלבבות המתפללים ומקשר אותם לאביהם שבשמים. אין ספק שחווית התפילה עם ניסים סאאל מרוממת ונותנת נופך נוסף לתפילה.

אשר היינוביץ

חזן

משמש כחזן אמריטוס, ומכהן בקודש לצידו של החזן הראשי ניסים סאאל, גם החזן היינוביץ משמש כשליח ציבור בבית הכנסת ישרון ועובר לפני התיבה בשבתות נבחרות במשך השנה. סגנונו הייחודי מאופיין באינטימיות של בעל תפילה, עם פרקי חזנות קלסיים האהובים על קהל המתפללים.

חברי ועד הפועל של ישרון

מרדכי קליין

יו"ר ועד הפועל

אריק קרמר

חבר ועד הפועל

מאיר היימן

חבר ועד הפועל

חנניה שחור

חבר ועד הפועל

צבי אריה נתן

חבר ועד הפועל

בנצי קפלן

חבר ועד הפועל

שמעון פיין

חבר ועד הפועל

זיוה קרמר מנכ"לית הסתדרות ישרון

אחראית על הפן הניהולי ויישום החזון והיעדים של הסתדרות ישרון, פיקוח וניהול עובדי הסתדרות ישרון ואחריות תפעול המערכת הלוגיסטית והאדמנסטרטיבית, ניהול תקציב העמותה ובקרה על ביצועו,ייזום, תכנון, אישור וביצוע תוכניות שנתיות ורב שנתיות לפעילות וצמיחת העמותה הכולל: יעדים, כח אדם ותקציב, בניית רשת קשרים עם משרדי ממשלה, גורמי ממשל, קרנות, ועוד.

יצחק הרש גזבר העמותה

אחראי לטפל בכל העניינים הכספיים ואדמיניסטרטיביים הקשורים לכולל הגמלאים ולכלל הפעילות התורנית והתרבותית בעמותה מעקב אחר ביצוע התשלומים החודשיים של חברי הכולל, אחר תשלומים לספקים ונותני שירותים, אחר העברת משכורות ושכר מרצים לעובדים, לרבנים הקבועים, ולמרצים אורחים, אחר העברת כספי צדקה לנצרכים לפי קריטריונים שנקבעו על ידי עמותת הסתדרות ישרון.

משה שיינר גבאי

אחראי על כל עבודת הגבאות בבית הכנסת המרכזי ישרון, ובכלל האמור, ניהול שוטף של בית הכנסת ושל התפילות בשבת, ימים טובים ובימי חול. שיבוץ בעלי תפילה, בעלי קריאה ונושאי דרשות, בשבתות וימים טובים. ניהול מקומות ישיבה לימים נוראים, שיבוץ וניהול אירועים מיוחדים.

צרו קשר