אפשרויות תרומה

תשלום באמצעות פייפל
משלוח צ'ק בדואר

למשלו צ'ק שילחו ל:

הסתדרות ישרון ירושלים (ע"ר), ת"ד 7018 ירושלים 91070

צרפו למעטפה את הפרטים הבאים:

אל: הסתדרות ישרון ירושלים (ע"ר), ת"ד 7018 ירושלים 91070

 

  • מצ"ב תרומתי בסך …………   עבור תמיכה בנזקקים.

 

שם:_________________________________________

 

כתובת:______________________________________

 

טל:___________________  פקס:_________________ 

 

אי-מייל:__________________________

העברה בנקאית

פרטי חשבון קופת הצדקה:

הסתדרות ישרון ירושלים (ע"ר), ת"ד 7018 ירושלים 91070

בנק ירושלים מס' בנק 54

סניף מס' 030 רח' קרן היסוד 18, ירושלים

חשבון מס' 300034212

לאחר ביצוע ההעברה נא לשלוח פרטים במייל על מנת שנוכל לשלוח לך קבלה.